10 Most disliked videos on youtube  

Caption

Source:- wikipedia

10.  Wheels on the Bus

6.9M dislikes

9. Lakdi ki kathi

9. Lakdi ki kathi

7.244 M dislikes

8. Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm

8. Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm

8.436 M dislikes

7. Bath Song

7. Bath Song

8.941M dislikes

6. YouTube Rewind 2019: For the Record

6. YouTube Rewind 2019: For the Record

9.587M dislikes

5. Johny Johny Yes Papa

5. Johny Johny Yes Papa

11.954M dislikes

4. Baby

4. Baby

12.476M dislikes

3. Sadak 2 Trailer

3. Sadak 2 Trailer

13.667M dislikes

2 . Baby Shark Dance

2 . Baby Shark Dance

13.667M dislikes

1. YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind

1. YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind

13.667M dislikes

Follow for more

-   Borraju Venkat Surendra